1969 - 1975

Začetki podjetja Sinter segajo v leto 1969, ko je ustanovitelj, Jože Krapež, zbral ob sebi mlad kolektiv in se lotil dela. Večino strojev, ki so jih potrebovali, so sestavili sami, saj ni bilo na voljo ne denarja, ne ustreznih proizvajalcev strojne opreme. Rezultati dela so bili kmalu vidni. Kolektiv se je povečal in leta 1973 se je podjetje, takrat še obrtna delavnica, razdelilo na dve enoti.

Leta 1975 so izdelali kolutne zavore po lastni tehnologiji. To so bile prve kolutne zavore, ki so bile proizvedene v nekdanji Jugoslaviji.